Projecten

Kwaliteit van de forensische zorg staat onder druk

ANP 54202663 1920 780
ANP Foto / Merlin Daleman

AEF onderzocht de kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg, in opdracht van het Ministerie van J&V, DJI, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Meer over het project: Kwaliteit van de forensische zorg staat onder druk

De conclusie van het onderzoek luidt dat de druk op de forensische zorg zo hoog is opgelopen dat de kwaliteit en de veiligheid in het geding zijn. Belangrijke factor daarbij is dat cliƫnten met een lichtere zorgvraag uitstromen. Daarbij zijn de administratieve lasten hoog en is er een tekort is aan ervaren en geschoold personeel. Tezamen hebben deze factoren geleid tot een te hoge werkdruk.

Als er een ding naar voren is gekomen in dit onderzoek, dan is het dat professionals zich met hart en ziel inzetten voor mensen met ernstige problemen. Als professionals stellen ze hoge eisen aan zichzelf, in toenemende mate hebben ze het gevoel daarin tekort te schieten.

AEF beveelt aan de regeldruk te verminderen, meer opleidingsmogelijkheden te bieden en te investeren in patiƫntenzorg. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van de zorgaanbieders, de uitvoeringsorganisatie en het Ministerie. Samen kunnen zij de randvoorwaarden scheppen voor goede, veilige zorg.

Andersson Elffers Felix, Forensische zorgen, Onderzoek naar kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg, 14 mei 2018
Kamerbrief met stukken

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm