Projecten

Evaluatie pilots Regelrechter en Wijkrechter

ANP 9634144 1920 780
Illustratieve foto voor het recht op overpad, ANP Foto / Wiebe Kiestra

In 2018 zijn de rechtbanken Den Haag en Rotterdam met deze pilots begonnen, gericht op toegankelijke en snelle gerechtelijke geschiloplossing.

De Rotterdamse regelrechter en de Haagse wijkrechter

Beide pilots bieden aan partijen de mogelijkheid om in een snelle en voor hen goedkope procedure op eenvoudige wijze een geschil aan de kantonrechter voor te leggen. Doel is zaken sneller op zitting te brengen en op de zitting het gesprek aan te gaan met partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. En om zo te voorkomen dat de zaak escaleert, het geschil verder juridiseert en de kosten voor partijen oplopen. AEF deed in opdracht van de Raad voor de rechtspraak een proces- en effectevaluatie van beide pilots.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm