Projecten

Beweging naar wijkgerichte dienstverlening

ANP 319274320 1920 780
ANP Foto / Robin Utrecht

De gemeente Arnhem wil meer mensen sneller uit de bijstand laten stromen. Om dat te doen verandert de inrichting van het cluster Werk & Inkomen (W&I). De specialistische teams en afdelingen maken plaats voor zes gebiedsteams. Deze teams gaan in de wijken integraal werken om mensen op weg naar werk te helpen.

AEF leverde van eind 2019 tot eind 2020 een kwartiermaker om deze verandering te begeleiden. We zorgden er samen met de gemeente voor dat de bedrijfsvoering klaar was om met de nieuwe werkwijze aan de slag te gaan: De juiste mensen op alle posities, informatiesystemen afgestemd, nieuwe werkprocessen uitgelijnd en budgetten herverdeeld. Stap voor stap gaven we de verandering vorm.

Belangrijker dan de aanpassing in de organisatiestructuur, was de wens om ánders met elkaar samen te gaan werken. De nieuwe werkwijze vraagt andere vaardigheden en een andere houding van medewerkers. AEF heeft het veranderproces gebruikt om medewerkers in kleine stappen toe te laten groeien naar de nieuwe werkwijze. Tijdens de verandering sloten we aan bij de intrinsieke motivatie van medewerkers om vanuit de nieuwe, wijkgerichte visie te gaan werken. We maakten ruimte om afscheid te nemen van het oude, en samen het nieuwe vorm te geven.

Projectleider

Ingrid Oomes Ingrid Oomes

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm