Congres: van migratie tot participatie

Aaron blanco tejedor y H18l O Sa ZVQ unsplash

Samen aan de slag met oplossingen die werken. Dat was op donderdag 16 mei het centrale thema van het congres over migratie. Eén dag nadat de onderhandelende partijen hun hoofdlijnenakkoord naar buiten brachten, kwamen in Utrecht maar liefst 1200 professionals bij elkaar om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en bij te dragen aan een oplossing voor de talloze uitdagen in de migratieketen: van opvang, huisvesting tot en met participatie.

AEF'ers Danique, Jasper en Ella hebben de inhoudelijke vormgeving van het congres voor hun rekening genomen. Samen met de VNG, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben zij nagedacht over de invulling van het plenaire programma, het bestuurdersdeel en de 58 verschillende workshops. Vrijwel alle thema’s die spelen binnen de keten zijn gedurende de dag aan bod gekomen.AEF'er Danique van der Burg: "Het was een indrukwekkende dag. Het is natuurlijk bijzonder om de ochtend nadat het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet naar buiten kwam een groot congres te organiseren over migratie. We hoopten van tevoren dat er met het samenbrengen van alle partijen op één plek, interessante gesprekken zouden plaatsvinden tussen mensen van verschillende organisaties. Volgens mij is dat heel goed gelukt."

AEF werkt aan verschillende projecten binnen het migratiedomein. We ondersteunen ministeries, gemeenten en ketenpartners bij vraagstukken rondom opvang, huisvesting en participatie van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders.
Wil je meer weten of kom je graag met ons in gesprek? Stuur Danique een berichtje.

1716813397077

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm