Projecten

Uitvoering Stedelijk Energieplan gemeente Den Haag

ANP 410224872 1920 780
ANP Foto Lex van Lieshout

De gemeente Den Haag heeft in het Stedelijk Energieplan opgeschreven hoe zij de energietransitie vorm wil geven. AEF begeleidde de werkgroep die ervoor moet zorgen dat dit plan ook uitgevoerd kan worden.

Een deel van de middelen vrijgekomen door de verkoop van de gemeentelijke participatie in Eneco wordt aangewend voor het energieplan. AEF heeft de werkgroep ondersteund bij het maken van een bestedingsplan voor deze gelden. Daarnaast zijn er voor de projecten uitvoeringsregelingen geformuleerd. En er is een uitvoeringsagenda gemaakt voor de projecten die op de korte- en middellange termijn tot besluitvorming zouden moeten leiden. Door consequent te sturen op de kritische factoren en onderlinge samenhang binnen het Stedelijk Energieplan wordt een versnelling in de uitvoering van bereikt.

Project in samenwerking met Jupijn Haffmans.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm