Projecten

Interbestuurlijke samenwerking sociaal domein

ANP 72716034 1920 780
ANP Foto / Hans van Rhoon

Werken aan een sterk sociaal domein op de langere termijn is belangrijk voor een inclusieve en duurzame samenleving.

Nu de decentralisaties in het sociaal domein hun beslag gekregen hebben is een van de geleerde lessen dat een andere manier van samenwerken tussen overheden gewenst is. Meer de verbinding zoeken met elkaar, proactiever, het lokale wordt belangrijker.

In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

AEF heeft gesprekken over de vormgeving van de samenwerking begeleid. Betrokken waren de VNG, Divosa en gemeenten. En de ministeries van VWS, BZK, OCW, JenV en SZW. Met praktijkprofessionals, aanbieders en wijkteams zijn er verkenningen uitgevoerd op thema’s als maatwerk en sturing.

Projectleider

Sanne van Eerden Sanne van Eerden

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm