Projecten

Flexibiliseringsagenda voor de bedrijfsvoering van de politie

HH 59007911 660
ANP Foto / Roger Dohmen

In 2017 concludeerde de Commissie Kuijken dat er binnen de bedrijfsvoering van de politie ruimte geschapen moest worden voor maatwerk en flexibiliteit.

Ook in het regeerakkoord 2017-2021 neemt flexibilisering binnen de politie een prominente plaats in.

AEF heeft in samenwerking met de politie een flexibiliseringsagenda opgesteld voor de bedrijfsvoering. AEF evalueerde eerder de bedrijfsvoering van de politie en is dus vertrouwd met de knelpunten. Deze knelpunten werken zowel belemmerend in de uitvoering als binnen het Politiedienstencentrum, waar de bedrijfsvoering is ondergebracht.

AEF heeft ‘pressurecooker’-sessies georganiseerd met vertegenwoordigers uit alle lagen van de organisatie. Daar zijn de knelpunten geprioriteerd en vervolgens oplossingsrichtingen verkend. AEF heeft deze oplossingsrichtingen daarna verder uitgewerkt met medewerkers van de politie. Samen met de betrokkenen zijn daarop de beste oplossingsrichtingen gekozen.

Het resultaat van de opdracht is een concrete agenda met zowel stappen die vandaag gezet kunnen worden, als met ontwikkeltrajecten. De agenda vormt een solide basis voor doorontwikkeling van het Politiedienstencentrum.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm