Projecten

Financiële strategie Klimaatfonds gemeente Amsterdam

ANP 66256340 1920 780 1
ANP Foto / Flip Franssen

Het college van Amsterdam heeft in haar coalitieakkoord 150 miljoen vrijgemaakt als financiële impuls voor de energietransitie in deze collegeperiode.

AEF heeft voor de gemeente een Klimaatfonds uitgewerkt. Het voorstel dat door de gemeenteraad is vastgesteld bevat bestuurlijke spelregels om te zorgen dat dit fonds maximaal bijdraagt aan de energietransitie in Amsterdam. Aanvullend daarop heeft AEF een financiële strategie uitgewerkt, als basis voor het bestedingsperspectief voor het fonds.

Voor ieder transitiepad binnen het programma Amsterdam Klimaatneutraal is met het programmabureau en de vakdiensten is een strategie uitgewerkt met programmalijnen en doelstellingen. Ook werd nagedacht over de ordening van het speelveld en de rol van de gemeente daarbinnen. Op basis daarvan heeft AEF businesscases gemaakt waarin is aangegeven welke inzet de gemeente vanuit het Klimaatfonds wil doen.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm