Projecten

Continuïteit, portefeuillestrategie en strategische heroriëntatie

ANP 65539658 1920 780
ANP Foto / Hans van Rhoon

Een corporatie was enkele jaren uit het verscherpt financieel toezicht toen tegenvallers opnieuw de continuïteit bedreigden.

De organisatie functioneerde efficiënt dus dat was geen knop meer om aan te draaien. AEF maakte daarop met de corporatie een portefeuillestrategie, gericht op noodzakelijke, dringend gewenste en gewenste maatregelen (afgeleid van de lokale volkshuisvestelijke opgaven). Vervolgens is het doorgerekend in scenario’s voor meerdere jaren. Hiermee was het risico voor de continuïteit voor de kortere termijn afgewend, keerde de rust terug in de organisatie en werden de meest noodzakelijke volkshuisvestelijke investeringen gedaan.

Tegelijk was het inzicht ontstaan dat er op de middellange termijn versterking van buiten nodig was. In een volgende fase is zelfbewust en vanuit kracht met de corporatie een profiel van de ‘ideale’ partner opgesteld. Die partner is gevonden. Nu worden naast de strikt noodzakelijke ook de dringend gewenste en gewenste volkshuisvestelijke maatregelen uitgevoerd.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm