Projecten

Evaluatie: hoe effectief was het Maatschappelijk Impact Team?

Noah Zsyo Dh zek4 unsplash

Hoe langer de covidcrisis duurde, hoe luider de roep werd om een bredere maatschappelijke weging van de mpact van maatregelen. Mede naar aanleiding van een Kamermotie, die stelde dat het Outbreak Management Team (OMT) de crisis te veel vanuit een medische bril bekeek en aanpakte, is medio 2022 het Maatschappelijk Impact Team (MIT) opgericht, als evenknie van het OMT. De opdracht: adviseren over de sociaal-maatschappelijke en economische aspecten van de bestrijding van het coronavirus.

Met de pandemie achter de rug, vroeg het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AEF'ers Erwin, Jim, David en Michiel om het functioneren van het MIT te evalueren. Daarnaast lag de vraag voor of het al dan niet zinvol is om het MIT, nu de pandemie voorbij is, te laten voortbestaan. Uit ons onderzoek blijkt dat er genoeg steun is voor de rol van het MIT. Die kan tijdens crises voorkomen dat de regering alleen medische aspecten meeweegt in haar besluiten.

Projectleider Erwin: "Hoewel de effectiviteit van het MIT lastig te bewijzen is -het team werd pas ná het hoogtepunt van de pandemie opgericht-, concluderen wij dat het MIT potentieel een waardevolle rol vervult in een pandemische crisis. Die meerwaarde ligt in het beter betrekken en onderbouwen van sociaal-maatschappelijke gevolgen in de besluitvorming. Daarmee kan voorkomen worden dat één perspectief dominant wordt en andere waarden uit het oog raken. Bij een volgende hashtag#crisis kan die functie opnieuw bijdragen aan de besluitvorming rond de effecten van maatregelen."

Ons advies was om het MIT in ‘waakstand’ te brengen om bij een volgende crisis, indien gewenst, snel geactiveerd te worden. AEF-adviseur David: “Het MIT heeft op dit moment geen evidente rol meer te vervullen, maar er zijn wel lessen te leren over hoe het MIT in een eventuele volgende crisis sterker kan worden neergezet. Een voorbeeld is de noodzaak om een parate kennisinfrastructuur te organiseren om tijdens een crisis snel en effectief te kunnen organiseren."

Minister Karien van Gennip liet aan de Tweede Kamer weten dat ze onze conclusies en aanbevelingen onderschrijft. Ze gaat hier opvolging aan geven.

📬 Meer weten? Stuur Erwin een berichtje!
📕 Meer lezen? Bekijk ons rapport en de reactie van de minister hier.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm