Projecten

De comeback van het rijk in de stedelijke vernieuwing

Afbeelding1 2

De afgelopen jaren is het ministerie van BZK zichzelf opnieuw aan het uitvinden als ministerie van volkshuisvesting. Deze tendens viel al in de tweede helft van de vorige kabinetsperiode opvallend waar te nemen. De spanning op de woningmarkt is tot ongekende hoogte opgelopen. Het ministerie richt zich niet alleen op het vlot trekken van de woningproductie. Ook de leefbaarheidsproblematiek in stedelijke gebieden en krimpregio’s is terug op de agenda.

Deze opvallende comeback van het ministerie van Wonen kreeg gestalte in drie gebiedsgerichte aanpakken: in 15 regio’s wordt de nieuwbouw aangejaagd met de woningbouwimpuls; in 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s wordt een integrale aanpak gestimuleerd door middel van het Volkshuisvestingsfonds.

AEF heeft samen met Stadskwadraat en de Rebel-groep op verzoek van het ministerie van BZK gemeenten en regio’s in twee landsdelen ondersteund bij hun aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds. AEF-adviseur Bart Teulings bespreekt in zijn artikel in het tijdschrift voor Grondzaken en Gebiedsontwikkeling de ervaringen met de eerste ronde van het Volkshuisvestingsfonds.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm