Projecten

Afwegingskader Warmtebedrijf Rotterdam

ANP 409351365 1920 780
ANP Foto / Lex van Lieshout

Het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) is door de gemeente in het leven geroepen om grootschalige warmtebronnen in het Europoortgebied te koppelen aan de warmtenetten van de stad en omliggende gemeenten.

Uit een recent rapport van de gemeentelijke Rekenkamer blijkt hoe de deelneming in het WbR voor de gemeente grote risico’s met zich mee brengt, die ook hebben geleid tot aanzienlijke financiële bijstortingen.

De gemeente heeft AEF gevraagd om aan de hand van haar afwegingskader deelnemingen een analyse te maken van de publieke belangen bij het warmtenet. Daarbij is gekeken naar de werking van de warmtemarkt en de mogelijkheid om daar met publiekrechtelijke instrumenten op te sturen.

Op de achtergrond speelt het voornemen van de minister van EZK om te komen tot een nieuwe Warmtewet. De regierol van de gemeente op de lokale markt voor warmtedistributie zou aanzienlijk worden versterkt. De regionale markt voor warmtetransport in Zuid Holland zou daarbij mogelijke onafhankelijk beheerd gaan worden.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm