Projecten

AEF LIVE: samen in beweging!

Header 03

Samen werken aan hoe we samen leven. Dat is wat we bij AEF al ruim 40 jaar met veel enthousiasme en betrokkenheid doen.

Project

In die afgelopen 40 jaar is de samenleving enorm veranderd - en ons werk veranderde mee. Oplossen van maatschappelijke vraagstukken vraagt meer dan ooit om mensen en perspectieven bij elkaar te brengen. Om ruimte te maken en te onderzoeken hoe het écht zit. Ingewikkelde kwesties ontrafelen, verschillende perspectieven toelaten, werken op de plekken waar het schuurt en waar de kansen ontstaan. Kortom: meer dan ooit gaat het erom samen in beweging te komen.

In onze opdrachten doen we veel kennis op, zien we rode draden en ontstaan vaak ook nieuwe vragen. Met AEF LIVE willen we die kennis delen, onze ervaring naast die van anderen leggen en samen verder bouwen. Met mensen die zich betrokken voelen bij maatschappelijke vraagstukken willen we een rol van betekenis spelen in het agenderen, begrijpen én aanpakken van de vragen van nu, morgen en overmorgen.

Een greep uit de onderwerpen die we komend jaar aandacht willen geven:

  • De transitie van onze leefomgeving | duurzame keuzes mogelijk maken, ruimte zoeken en verdelen, werken aan het Nederland van overmorgen.
  • Gelijke kansen op goede gezondheid | van een kansrijke start tot gelukkig thuis oud kunnen worden, zorg voor onze mentale gezondheid, toegankelijk houden van de eerste lijn, leren samenwerken in een veranderend zorgstelsel.
  • Veilig samen leven | vitale nationale belangen beschermen, als samenleving weerbaar zijn, zorg voor kwetsbaren met problematisch gedrag, maatschappelijk en rechtstatelijk inbedden van onze veiligheidsdiensten.
  • Bestaanszekerheid en kunnen meedoen | weerbare gemeenschappen bouwen, kunnen rondkomen rechtvaardige en effectieve opvang van migranten, een arbeidsmarkt voor iedereen, zorg voor leefbaarheid in elke regio.
  • Toekomstige generaties | Een veilige en gelukkige jeugd, met zorg waar nodig, onderwijs van het hoogste niveau, passend bij de mogelijkheden van ieder kind.
  • Kwaliteit van bestuur en rechtsstaat | vertrouwen in politieke besluitvorming, rechtvaardige uitvoering van beleid, oog voor de menselijke maat, transformatie van publieke organisaties, betrekken van burgers bij democratische besluitvorming.
  • Anders veranderen | hanteerbaar maken van grote opgaven, werken aan transities, onverwachte benaderingen, vrij vooruitdenken, onafhankelijk en kritisch ontwerpen, vrij denken, brandstof voor gesprekken.

Na vier eerdere succesvolle edities organiseren we in 2024 een vijfde editie van AEF LIVE: op donderdag 27 juni. Dan zullen we naar elkaar luisteren, ervaringen uitwisselen en daadwerkelijk samen aan de slag in alle mogelijk vormen. Denk aan: workshops, debatten, serious games, hackatons, pitches, dialoogtafels, een ‘faalpodium’, vraagstages, ontwerpsessies een inspiratiemarkt en veel meer. 

Maar met deze vijfde editie wordt AEF LIVE meer dan eendaags evenement. In aanloop naar het festival en ook daarna organiseren we op verschillende momenten verkenningen, ontmoetingen en gesprekken.

Graag tot Live in 2024!

AEFLIVE ILLUSTRATIES Tekengebied 1 kopie

Thema

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm