Projecten

Actualisering afspraken warmteconcessie Amsterdam Nieuw-West en Noord

Afbeelding1 1

De gemeente Amsterdam en Westpoort Warmte (WPW) hebben afgesproken samen met de betrokken woningcorporaties en andere vastgoedpartijen de warmteconcessies voor twee stadsdelen te evalueren en op basis daarvan te actualiseren. Omdat dit proces bleef steken op verschil in perspectieven, is AEF gevraagd dit traject te begeleiden en met voorstellen voor de actualisatie van de concessies te komen.

Deze tijd vraagt om nieuwe keuzes warmtenet

De gemeente Amsterdam, Westpoort Warmte en de vastgoedpartijen in Amsterdam zijn in 2005 en 2008 een warmteconcessie overeengekomen voor de nieuwbouw tot 2040 in de stadsdelen Nieuw-West en Noord. De afspraken in deze warmteconcessie sluiten inmiddels niet meer goed aan op de vereisten en mogelijkheden van deze tijd. Immers de ambities en wettelijke kaders van het klimaatbeleid zijn aanzienlijk aangescherpt en de technologisch ontwikkeling maakt veel meer mogelijk tegen een gunstigere businesscase. Aansluiting van nieuwbouw op het warmtenet met (middel-)hoge temperaturen past niet meer in deze tijd. Wel hebben de gemeente, WPW en de corporaties in het kader van Warm Amsterdam afspraken gemaakt over het aansluiten van bestaande bouw op het warmtenet.

Moderniseren van afspraken uit de concessies

AEF is door de gemeente en WPW gevraagd met hen en de vastgoedpartijen een traject te doorlopen om de afspraken uit de concessies te moderniseren. Uitgangspunt voor dit traject is een integrale gebiedsgerichte benadering die meer zekerheid biedt voor uitrol van het warmtenet in de bestaande bouw en meer ruimte voor maatwerk in de nieuwbouw. In vier werksessies heeft AEF met de betrokken partijen een kader uitgewerkt om te komen tot een nieuwe werkwijze waarbij jaarlijkse een rollende investeringsagenda wordt uitgewerkt. Nadat de partijen zich bestuurlijk aan deze procedure hadden gecommitteerd, heeft AEF met hen in het najaar van 2022 in werkateliers deze procedure voor het eerst toegepast. Tegelijk is in de vorm van een allonge een juridisch kader uitgewerkt om de nieuwe procedure aan te sluiten op de bestaande warmteconcessie.

Proces tijdelijk 'on hold'

Door de spanning die ontstond tussen gemeenten en warmtebedrijven over de opzet van de nieuwe Warmtewet is het proces eind 2022 tijdelijk on hold gezet in afwachting van overeenstemming over de condities voor gezamenlijke publieke en private investeringen in het warmtenet. De resultaten van dit traject liggen in een zg. ijskastnotitie klaar om zodra die overeenstemming er is, de rollende agenda af te ronden.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm