Over Andersson Elffers Felix

Meer over ons

51620838487 9feb15bb51 o
Jannes Linders

Andersson Elffers Felix (AEF) heeft als adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken ruim veertig jaar ervaring in het publieke domein.

We ondersteunen overheden, publieke en private organisaties bij complexe, gevoelige en impactvolle maatschappelijke opgaven. Dat doen we met hoogwaardig onderzoek, advies en begeleiding bij verandering. Onze drijfveer daarbij is om continu te werken aan een sterke publieke sector en een beter Nederland.

We zijn een middelgroot bureau met meer dan 70 adviseurs. Die omvang kiezen we bewust; we hebben de overtuiging dat we daarmee continu kwalitatief hoogwaardig werk kunnen leveren en onze opgetelde expertise optimaal kunnen inzetten. Onze adviseurs zijn in hun element waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, strategische belangen spelen en veel verschillende partijen betrokken zijn. Door de grote diversiteit aan achtergronden in ons team, werken we daarbij als vanzelfsprekend met een interdisciplinaire blik. AEF kent geen vakgroepen of afdelingen, wat maakt dat onze adviseurs hun kennis flexibel over de grenzen van domeinen heen kunnen inzetten.

Impact Report AEF

In ons Impact Report 2022 lees en bekijk je hoe en op welke manier we in 2022 maatschappelijk verschil hebben gemaakt. We vertellen wat we doen, wat ons drijfveren zijn en wat de impact is van onze projecten. Natuurlijk delen we ook belangrijke feiten en cijfers, bijvoorbeeld hoe we omgaan met duurzaamheid, en nemen we je mee in onze financiële resultaten.


Al sinds de oprichting in 1982 bewijzen we onze meerwaarde via onze onafhankelijkheid, eigenheid en grote inhoudelijke betrokkenheid
52502037799 dc2f49b7e1 o 52067221057 f7bbbf70d8 k

AEF komt voort uit een stamboom van adviesbureaus leidend tot de eerste organisatieadviseur van Nederland: Ernst Hijmans. Al sinds de oprichting in 1982 door Hans Andersson, John Elffers en Peter Felix bewijzen we onze meerwaarde via onze onafhankelijkheid, eigenheid en grote inhoudelijke betrokkenheid bij de vraagstukken waar we aan werken. Bij elk vraagstuk bekijken we opnieuw wat er écht speelt en durven we te doen wat nodig is om impact te maken. Daarbij baseren we ons op zorgvuldige en diepgravende analyses en brengen we onze uitgebreide kennis van de context – van stelsel tot uitvoering – in. We zorgen dat we alle relevante perspectieven in beeld hebben en formuleren vanuit een samenhangende afweging gedragen, scherpe en heldere adviezen.

Kwaliteit

Andersson Elffers Felix is gecertificeerd voor ISO-9001 en sinds 2021 ook voor ISO / IEC 27001:2013 (informatiebeveiliging). Jaarlijks vindt daarop een toetsing plaats door de erkende certificeerder CIIO. AEF is lid van de Raad voor Organisatie-adviesbureaus (ROA) en werkt volgens de algemene voorwaarden en de gedragscode van de ROA.

Daarnaast is AEF ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance. Zie ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm