Actueel 24 september 2020

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

ANP 83356200 1920 875
ANP Foto / Jaco Klamer

Het Klimaatakkoord brengt veel nieuwe taken met zich mee voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Op allerlei thema’s gaan deze decentrale overheden aan de slag. Van woningen tot elektrisch openbaar vervoer, van windmolenparken tot aquathermie en van bomenaanplant tot voedselverspilling. De uitvoering van al deze nieuwe taken vraagt extra personeel en middelen van de overheden. Daar hebben ze extra geld voor nodig.

AEF deed in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. We hebben alle taken en processen ontrafeld. En voor elk van deze taken uitgerekend hoeveel tijd en geld de uitvoering naar verwachting gaat kosten. Een groot aantal decentrale overheden en experts hebben meegewerkt aan het onderzoek door middel van dieptestudies, een enquête en een online bijeenkomst.

Op basis van ons onderzoek gaat de Raad voor het Openbaar Bestuur advies uitbrengen aan de minister van Binnenlandse Zaken over passende bekostiging van de decentrale overheden.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm