Nieuws

Eerste nieuwsbrief voortgang onderzoek herijking gemeentefonds sociaal domein


AEF doet in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek naar de verdeelmodellen in het sociaal domein. Het doel van het onderzoek is om nieuwe verdeelmodellen te maken waarmee ca € 16 mld over gemeenten verdeeld zal worden. Periodiek brengen we daarover een nieuwsbrief uit. In deze eerste nieuwsbrief lichten we een aantal onderwerpen uit waar we de afgelopen tijd aan gewerkt hebben, zoals:

- Het plan van aanpak
- De projectstructuur, met één stuurgroep en twee begeleidingscommissies
- De steekproef en uitvraag die we doen bij ruim honderd gemeenten om inzicht te krijgen in hun kosten
- Het verzamelen van variabelen (maatstaven) die we kunnen gebruiken in het model

Hieronder zijn de nieuwsbrief en de besproken documenten te vinden. Wilt u deze in het vervolg direct per mail ontvangen, kan dat via een berichtje naar gemeentefonds@aef.nl

Nieuwsbrief Gemeentefonds, juni 2019
Memo Steekproef - resultaat en manier van samenstellen, 27 mei 2019 
Memo Mogelijke maastaven - welke variabelen onderzoeken we?, 3 juni 2019
Plan van aanpak - herijking van het gemeentefonds sociaal domein, 14 mei 2019 
Samenstelling stuurgroepen en begeleidingscommissies herijking gemeentefonds, 14 mei 2019