Terug naar volledig programma

Integreren en thuiskomen

Spreker(s): Noor Cornelissen - directeur Rooted, ervaringsdeskundigen, Samar Nafie - AEF
2023 rooted jetske 13 scaled

Integeren en thuiskomen

Ga in gesprek met Rooted. Rooted richt zich op mensen met een migratieachtergrond in Nederland – ongeacht nationaliteit of verblijfsstatus - die op zoek zijn naar ‘thuiskomen’. Mensen die zich ontheemd en ontworteld voelen, wat hen raakt in de kern van hun identiteit. Rooted ervaart namelijk dat de focus op taal en werk in het huidige integratiebeleid, alhoewel belangrijk, geen wondermiddel is en ‘de rest’ niet vanzelf volgt. Het is niet voldoende om je thuis te voelen, om erbij te horen. Om écht te kunnen wortelen. Rooted merkt op dat er weinig aandacht is voor de minder tastbare dimensies van integratie, zoals identiteitsvorming. Rooted biedt tijd, begeleiding en ruimte om zowel alleen als in gezamenlijkheid mensen te ondersteunen hun gevoel van ‘belonging’ en een gezamenlijk thuis, te doen groeien in Nederland.

Hoe doe je dat eigenlijk, ‘wortelen’? Welke inzichten heeft Rooted opgedaan? En wat betekent dit voor hoe we als samenleving en (lokale) overheid omgaan met integratie? Ga hierover in gesprek met Noor Cornelissen (directeur Rooted), Samar Nafie (AEF’er en bestuurslid Rooted) en ervaringsdeskundigen.


Het programma voor AEF Live ‘24
MELD JE AAN VOOR AEF LIVE

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm