Nieuws

Zienswijze onderzoek Boompjeskade 10-14


In opdracht van het college van B&W van Rotterdam geven prof. dr. Muel Kaptein (Erasmus Universiteit Rotterdam) en dr. Lenny Vulperhorst (AEF) hun zienswijze op de rapportage Feitenonderzoek Boompjeskade 10-14 te Rotterdam van SBV Forensics (SBV). Deze zienswijze heeft alleen betrekking op de in het Feitenonderzoek beschreven casus. 

Aan Kaptein en Vulperhorst is gevraagd is in te gaan op vraagstukken die samenhangen met:
    -integriteit in de organisatie;
    -organisatieontwikkeling;
    -sturing door het management;
    -werkwijze van de directie/afdeling vastgoed;
    -competenties en professionaliteit van medewerkers;
    -bestuurlijk-politieke sensitiviteit en (de) escalatiemechanismen.

Als bijlage van de brief van het college van B&W van Rotterdam aan de gemeenteraad is de zienswijze donderdag 6 oktober openbaar gemaakt.

Brief van College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Rotterdam aan Gemeenteraad, 6 oktober 2016
M. Kaptein (Erasmus Universiteit Rotterdam), L. Vulperhorst (Andersson Elffers Felix, Utrecht),  Zienswijze Boompjeskade 10-14, 22 september 2016 (pdf)
RTV Rijnmond, 'Rotterdamse ambtenaren speelden actieve rol bij fraude Boompjeskade', 6 oktober 2016