Case

Zelfevaluatie decentralisaties sociaal domein

Zorg en Welzijn

Het sociale domein is volop in beweging. De huidige decentralisaties leiden tot verschillende veranderkundige opgaven. Gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties zijn druk bezig met het anders inrichten van huidige samenwerkingsverbanden en het realiseren van nieuwe coalities. Hoe is dat  goed te doen en te organiseren? 

AEF ontwikkelde in opdracht van het TransitieBureau Begeleiding van het ministerie van VWS een instrument voor zelfevaluatie. Gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties kunnen zichzelf en hun samenwerkingspartners in het sociaal domein een spiegel voorhouden. De uitkomsten van het instrument bieden handvatten om verbeteringen in de eigen organisatie aan te brengen en om met elkaar in gesprek te gaan over een gezamenlijke invulling van het transformatieproces op weg naar nieuwe manieren van werken. 

Het instrument is ontsloten via www.invoeringwmo.nl en leidt tot een beknopt maatwerkadvies en geschikte interventies.