Publicatie

Wie betaalt de opsporing van explosieven?


Beschrijft de financiële problematiek van gemeenten die kosten moeten maken voor de opsporing van bommen en granaten uit WOII. Het beschrijft de historie van de financiering en brengt de feiten in kaart: voor hoeveel geld is er opgespoord? Waar liggen deze bommen en granaten?

Het artikel doet een aantal voorstellen voor de financiering van deze kosten, via het Gemeentefonds of via een onderlinge waarborgmaatschappij.

Rob Bakker, Rob van de Lustgraaf, Bart Leurs, Wie betaalt de opsporing van explosieven?, in: Jaarboek Andersson Elffers Felix 2009