Publicatie

'Wicked problems', Venijnige vraagstukken vuurproef voor de publieke dienstverlening

Pieterjan schrijf een essay / working paper over Wicked problems, venijnige vraagstukken

Sommige problemen in de samenleving laten zich nauwelijks oplossen. Men bedenkt een oplossing maar dat levert alleen maar weer nieuwe problemen op. Uitkeringen voor de financieel minder draagkrachtigen resulteren in een ‘armoedeval’. Het gebrek aan samenhang en samenwerking in de jeugdzorg wordt aangepakt met nieuwe structuren die deze sector alleen maar ingewikkelder maken. Investeren in krimpregio’s is al gauw goed geld naar kwaad geld brengen.

Nieuwe wijkoverlegplatforms om burgers meer te betrekken bij gemeentelijk beleid creëren een ‘inspraakelite’ die zich weinig bekommert om wat er verder in de buurt leeft. Dit soort complexe problemen zijn te typeren als ‘venijnige vraagstukken’, een vrije vertaling van ‘wicked problems’, een begrip dat in de jaren zeventig voor het eerst in de bestuurskundige literatuur opdook en de laatste jaren opnieuw in de belangstelling komt.

Pieterjan van Delden werkte zijn artikel Wicked problems venijnige vraagstukken uit tot een essay.

Pieterjan van Delden, Wicked problems, Venijnige vraagstukken als vuurproef voor de publieke dienstverlening,
AEF/Tias Business School Tilburg, 2014