Werkwijze

Adviseurs van AEF zijn in hun element als zij - waar mogelijk samen met opdrachtgevers en betrokkenen - kunnen werken aan complexe vraagstukken. Hoog in het vaandel staat ons uitgangspunt dat elke serieuze advies- of onderzoeksvraag in beginsel vraagt om een unieke aanpak. Grip op de materie, wederzijds vertrouwen en een zorgvuldig proces vormen de basis voor het leveren van  hoogwaardige bijdragen in onderzoeks- of adviesprocessen.

Adviseurs van AEF zijn professioneel en door ervaring geschoold in het adviesvak en beschikken over een grote variëteit aan advies- en onderzoeksmethoden. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk, aan onze onafhankelijkheid, én aan de inzet en betrokkenheid van de adviseurs.
 
AEF is een middelgroot adviesbureau. Die omvang is bewust gekozen, vanuit de ervaring dat een relatief overzichtelijke omvang het beste aansluit op ons strategisch profiel en de meeste garanties geeft op het bieden van een constant kwaliteitsniveau. AEF kent geen interne vakgroep- of marktstructuur; adviseurs van AEF zijn inzetbaar over de grenzen van sectoren heen.

AEF werkt samen met diverse maatschappelijke partners, kennisinstellingen en de academische wereld. Via deze partnerschappen draagt AEF bij aan de verspreiding van kennis, ondersteunt AEF maatschappelijke initiatieven die zij een warm hart toedraagt en mengt AEF zich in het publieke debat. Structurele partners zijn onder andere de Nationale DenktankJINCTias en Sioo.

Sinds begin jaren negentig is Andersson Elffers Felix gecertificeerd voor ISO-9001. Jaarlijks vindt daarop een toetsing  plaats door de erkende certificeerder CIIO. AEF is lid van de Raad voor Organisatie-adviesbureaus (ROA) en werkt volgens de algemene voorwaarden en de gedragscode van de ROA.

Daarnaast is AEF ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance. Zie ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance.

AEF voert het internationaal erkende kwaliteitskeurmerk Certified Management Consultant Firm (CMC-Firm). Dat betekent dat AEF voldoet aan de vastgestelde internationale professionele standaard voor interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificering van consultants. De CMC Firm-standaard wordt beheerd door de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).

In het verlengde van het CMC Firm-keurmerk zijn veel AEF-adviseurs gecertificeerd als Certified Management Consultant (CMC). CMC is een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk voor individuele adviseurs. Een gecertificeerd consultant voldoet ten aanzien van kennis, expertise en professionalisering aan de vastlegde internationale standaard, hetgeen door een systeem van  PE (Professionele Educatie)-punten wordt bijgehouden en gemonitord. Het keurmerk wordt wereldwijd beheerd door de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).

Meer over AEF