Nieuws

Werkt de Wet veiligheidsregio's?

Samen met het WODC evalueert AEF de Wet veiligheidsregio's.

AEF evalueert samen met het WODC de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De wet is sinds 1 oktober 2010 van kracht.
Het doel van de Wvr is om de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland te verbeteren door brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te brengen. Via de evaluatie van de Wvr wordt geprobeerd in kaart te brengen hoe de wet in de praktijk uitwerkt. Het onderzoek kent vier componenten: de aanleiding voor de Wvr, het functioneren van het stelsel in de praktijk, de ervaring van actoren daarmee en een blik op de toekomst.
Zie het WODC