Nieuws

Werkdruk en organisatieontwikkeling in de rechtspraak


Samen met Peter Wijga en Kirsten van Reisen deed Ivo Van Duijneveldt afgelopen jaar onderzoek naar werkdruk in de rechtspraak. Ze schreven er een artikel over in het tijdschrift Recht der werkelijkheid van de Vereniging voor Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VR).  
 
De onderzoekers stellen om te beginnen vast dat werkdruk geen objectief gegeven is. Daarom spreken ze liever over ervaren werkdruk.
Een medewerkerswaarderingsonderzoek bracht naar voren dat de ervaren werkdruk duidelijk verschilt per gerecht en per functie. 
 
Voor de Raad voor de Rechtspraak reden om opdracht te geven voor een verdiepend onderzoek naar de verklarende factoren voor werkdruk. De onderzoekers legden in het onderzoek de verbinding  met professionele ruimte en organisatieontwikkeling in de rechtspraak. 
 
Ivo van Duijneveldt, Peter Wijga en Kirsten van Reisen, Werkdruk en organisatieontwikkeling in de rechtspraak, in: Recht der Werkelijkheid, jrg.38 [2017], nr.1, p.9-2