Nieuws

Wegwijzer jeugdstrafrechtketen


Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de jeugdstrafrechtketen. AEF maakte met het oog daarop in opdracht van de VNG een wegwijzer voor de complete keten, gezien vanuit het perspectief van gemeenten. De leidraad beschrijft de keten vanaf het moment waarop de minderjarige in contact komt met justitie komt tot aan de afronding in de vorm van nazorg. 

Nieuwsbericht op de VNG-site  
Wegwijzer Gemeenten en jeugdstrafrechtketen