Nieuws

Waakvlamfunctie nodig in kwetsbare wijken


De leefbaarheid in sommige wijken staat onder druk. Dat komt omdat er  mensen wonen die kwetsbaar zijn en geplaagd worden door een veelheid aan problemen. Lastig is dat kwetsbaarheid wordt vaak pas in een laat stadium wordt herkend.

Mensen in een kwetsbare positie hebben een herkenbare, betrouwbare ondersteuner nodig op wie ze kunnen terugvallen. Juist nu er steeds meer psychisch kwetsbare mensen in de wijken wonen, is het noodzakelijk om een sterke ondersteuningsstructuur in te richten. Die is er nu nog onvoldoende. Er is met andere woorden een ‘waakvlamfunctie’ nodig zodat mensen op tijd bij iemand terecht kunnen.

Zo luidt ons advies aan Aedes, koepelvereniging van woningcorporaties. Aedes vroeg ons te onderzoeken of de zorg en ondersteuning voor deze kwetsbare mensen op dit moment voldoende is. En ook verklaringen te geven voor de huidige situatie en oplossingsrichtingen te bedenken die de zorg en ondersteuning zouden kunnen verbeteren.Voor het onderzoek spraken we met woningcorporaties, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Ook zetten we een enquête uit. AEF deed het project in samenwerking met Emmylou Aben.

Andersson Elffers Felix, Waakvlamfunctie nodig voor kwetsbare bewoners, onderzoek naar de inrichting van zorg en ondersteuning kwetsbare personen in corporatiewijken, 27 mei 2020

Andersson Elffers Felix, Bijlagen rapport inrichting zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen in de wijk, mei 2020

Persbericht op de site van Aedes