Case

Vuurwapens in beeld

Veiligheid en Justitie

Het gebruik van vuurwapens door zware en georganiseerde criminelen en terroristische organisaties kan enorme schade toebrengen aan de maatschappij. Europese landen werken samen  om het bezit van wapens beter te kunnen controleren en beheersen. Een van de resultaten van die samenwerking is de herziening van de Europese Richtlijn Vuurwapens. Het doel van de vuurwapenrichtlijn is de goede werking van de interne EU-markt in vuurwapens te verzekeren en de EU-burgers tegelijk een hoog niveau van veiligheid te garanderen.

Aan de hand van deze richtlijn wordt de Nederlandse wetgeving aangepast, zodat EU lidstaten beter gezamenlijk wapenbezit en –handel tegen kunnen gaan. 

Wat zijn de gevolgen van de Richtlijn binnen Nederland? Om daar in korte tijd een goed beeld van te krijgen voert AEF in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een impactanalyse uit. Allereerst zijn de juridische consequenties voor de Nederlandse wetgeving in kaart gebracht. Op basis van die kennis worden gesprekken gevoerd met deskundigen over de positieve en negatieve gevolgen voor de praktijk. Hoeveel vuurwapens zijn er überhaupt in Nederland? En op welke manier kunnen die het beste gecontroleerd worden? Met die informatie is ten slotte een rekenmodel ontwikkeld om inzichtelijk te maken wat er voor nodig is om de richtlijn uit te voeren.  Hoe lang het duurt om alle extra controles af te ronden? En wat is het beoogde effect van de controles?

 
De analyse van AEF maakt  duidelijk wat het gevolg is voor de werklast van de Politie. Ook maakt de impactanalyse duidelijk welke consequenties bij de invoering van de Richtlijn  verwacht kunnen worden in de alledaagse praktijk.

FD, EU verscherpt wapenwet na terreuraanslagen, 21 december 2016