Publicatie

Volgende consolidatieslag corporaties onvermijdelijk

Wonen

Dat is toch even schrikken. Een aantal corporaties komt er achter dat zij te weinig financiële middelen heeft voor de primaire volkshuisvestelijke opgaven. Voor hen is fuseren onvermijdelijk. 

Deze nieuwe fusiebeweging is vooral financieel gedreven. Het gaat minder over woningmarkten en economies of scale. De drijfveer is volkshuisvestelijk presteren en gebrek aan financiële spankracht. Daarmee wordt fuseren overnemen, respectievelijk overgenomen worden. 

Michael van der Velden, Volgende consolidatieslag corporaties onvermijdelijk, in: Jaarboek Andersson Elffers Felix 2012