Nieuws

Vierde nieuwsbrief onderzoek herijking gemeentefonds sociaal domein


AEF doet in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek naar de verdeelmodellen in het sociaal domein. Het doel van het onderzoek is om nieuwe verdeelmodellen te maken waarmee ca € 16 mld over gemeenten verdeeld zal worden. Periodiek brengen we daarover een nieuwsbrief uit. In deze vierde nieuwsbrief lichten we er een aantal onderwerpen uit waar we de afgelopen tijd aan gewerkt hebben, zoals:

De uitvraag bij gemeenten
Het gebruik van uitvraaggegevens in de analyse
De regressieanalyse en de veelgestelde vragen daarover
De activiteiten rond beschermd wonen
De afronding en overdracht van het onderzoek

Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg per mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar gemeentefonds@aef.nl