Case

Verzelfstandiging kindertelefoon

Sociaal domein

Word je als kind gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met De Kindertelefoon. De Kindertelefoon begon in 1979 met een vestiging in Amsterdam en is sindsdien uitgegroeid tot een netwerk met achttien vestigingen, gerund door 800 vrijwilligers, onder leiding van professionals. Waardoor meer dan 800.000 kinderen en jongeren jaarlijks de weg naar de Kindertelefoon weten te vinden.

De Kindertelefoon maakte vóór 1 januari 2015 nog deel uit van Bureau Jeugdzorg. Door de decentralisatie in de jeugdzorg voelde de Kindertelefoon zich gesteld voor de vraag wat het zou kunnen betekenen voor de strategische positionering van de organisatie. 

Om tot een goed advies te komen sprak AEF met bestuurders, managers, stafmedewerkers, ketenpartners, sponsoren, het ministerie van VWS, de VNG en de G32. Op basis van deze gesprekken adviseerde AEF de organisatie te positioneren als zelfstandige stichting, los van Bureau Jeugdzorg, en met ongeveer zeven vestigingen.

AEF adviseerde over de herinrichting van de organisatie en facilteerde de implementatie. In samenspraak met de managers en medewerkers van het landelijk bureau, is een organisatieplan geschreven met daarin een de strategie, missie, visie en de inrichting van de organisatie. Ook is er een financieel plan gemaakt. Alle vijftien bestuurders van Bureau Jeugdzorg hebben ingestemd met het AEF-advies en -organisatieplan. 

De kindertelefoon is sinds 1 januari 2015 een zelfstandige stichting, met zeven vestigingen, waarbij de Amsterdamse vestiging leidend is. Door de verzelfstandiging is de Kindertelefoon een effectievere organisatie geworden die beter in staat is kinderen te helpen.