Nieuws

Versterking reclasseringswerk


AEF stelde een handelingsperspectief op voor de toekomst van het reclasseringswerk.

De reclasseringsorganisaties zien zich geconfronteerd met een toename van vraag naar reclasseringswerk, gepaard aan een korting op subsidiëring vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om de bijdrage van reclasseringsorganisaties aan veiligheid, resocialisatie en recidivevermindering ook in de toekomst veilig te stellen, zijn volgens AEF aanpassingen nodig. Deze aanpassingen presenteert AEF in de vorm van een handelingsperspectief, waarin alle ketenpartners, OM, Politie, Rechterlijke macht en DJI een rol te vervullen hebben.

De staatssecretaris heeft aangegeven de adviezen over te nemen.

Andersson Elffers Felix, Ketengericht werken aan betekenisvol reclasseringswerk, eindrapport, november 2015
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-624444