Nieuws

Verdeelmodel Wmo 2015 nader toegelicht

Bart Leurs, Irene Niessen en Aris van Veldhuisen schrijven in ESB over het verdeelmodel voor de Wmo 2015

Bart Leurs, Irene Niessen en Aris van Veldhuisen schrijven in het tijdschrift ESB over het door AEF ontworpen verdeelmodel voor de Wmo 2015. Ze reageren daarmee op Hans de Groot en  Maarten Allers in ESB, editie 4698. 

Doel van het model is het budget voor de Wmo 2015 over gemeenten te verdelen op basis van objectieve maatstaven. De huidige verschillen tussen gemeenten zijn vaak historisch gegroeid of ontstaan door beleidskeuzes in het verleden. Het artikel licht toe hoe het model deze ‘niet objectief verklaarbare verschillen’ zoveel mogelijk elimineert. 

De gebruikte methode is in lijn met de Financiële Verhoudingswet (Fvw) en sluit aan bij wat in het Gemeentefonds gebruikelijk is. Wel speelt in dit verdeelmodel eenzelfde frictie als in andere sectoren van het Gemeentefonds: het model moet aansluiten bij de (historische) kosten en tegelijkertijd objectief zijn. Dat is een fundamenteel spanningsveld in de Fvw, waar ieder verdeelmodel voor gemeenten een balans in moet zoeken. 

Hans de Groot, Maarten Allers, Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, in: ESB, jrg.99, nr.4698, p.712-715 [outlink, tekst alleen voor ESB-abonnees]

Bart Leurs, Irene Niessen en Aris van Veldhuisen, Reactie op: Effecten gemeentelijke uitvoering WMO, in: ESB, jrg.100, nr.4702, p.46 [outlink] 

AEF-nieuwsbericht Objectief verdeelmodel Wmo, 25 augustus 2014