Nieuws

Verantwoordingsmodel woningcorporaties


De legitimiteit van woningcorporaties staat ter discussie. Om maatschappelijke prestaties te verbeteren en beter zichtbaar te maken staan woningcorporaties verschillende instrumenten ter beschikking. Het DrieKamerModel (DKM), drie jaar geleden geïntroduceerd door Ortec Finance, is daar een van.

In het DKM worden drie functies onderscheiden, de maatschappelijke kamer, de vastgoedkamer en de vermogenskamer.

AEF onderzocht voor Platform31 de mate waarin DKM wordt toegepast. AEF onderscheidt daarbij een getrapt model aan de hand van drie indicatoren. Een deel van de sector gebruikt de principes als theoretisch denkmodel waarmee keuzes achteraf intern of extern kunnen worden verantwoord.

Andere corporaties werken al langer en intensiever met het model en gebruiken DKM als ordenend principe voor organisatie en financiën. Geen enkele organisatie gebruikt het model vooralsnog bij sturing vooraf.

Voor het vinden van een correlatie tussen de getrapte toepassing van het DrieKamerModel en een verbeterde legitimiteit is het nog te vroeg. Wel leert het onderzoek dat de beginsituatie van de corporatie van sterke invloed is op het effect van het DrieKamerModel. Als huurders en gemeenten weinig vertrouwen hebben in een specifieke corporatie, kan de basistoepassing van het DrieKamerModel al veel effect hebben.

De evaluatie van AEF is door Platform31 gepubliceerd in de bundel Drie jaar werken met het Driekamermodel, Evaluatie en ervaringen, Maarten van Poelgeest, Jane Fain (Andersson Elffers Felix), Hanneke Schreuders, Frans Desloover, Marjoleine Alberse (Platform31), 2016