Publicatie

Veiligheidshuizen maken 'overlastagenda'


Een winkelcentrum in de Utrechtse wijk Overvecht krijgt te maken met de overlast van een half-criminele jongerengroep. Het gaat niet alleen om rondhangen op straat en intimiderend gedrag, maar ook om rondscheuren in auto’s, vernielingen en diefstallen, soms met geweld.

Sinds 2009 is er een vrijwel landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen tot stand gebracht. Ze verschillen sterk in omvang en oriëntatie, maar steeds staat een casusgerichte aanpak centraal.

Waar veiligheidshuizen zich nog moeten bewijzen is de bestrijding van ernstige en hardnekkige overlast. Vormen van overlast veranderen, zijn grillig en onvoorspelbaar. Dat noodzaakt tot een verder geïntensiveerde samenwerking tussen politie, justitie en corporaties. Voor complexe problemen is een strategische en projectmatige aanpak nodig, die ook andere kwaliteiten van het veiligheidshuis vraagt.

Veiligheidshuizen maken een ‘overlastagenda’, in: Jaarboek Andersson Elffers Felix 2012