Nieuws

Tweede nieuwsbrief voortgang onderzoek herijking gemeentefonds sociaal domein


AEF doet in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek naar de verdeelmodellen in het sociaal domein. Het doel van het onderzoek is om nieuwe verdeelmodellen te maken waarmee ca € 16 mld over gemeenten verdeeld zal worden. Periodiek brengen we daarover een nieuwsbrief uit. In deze tweede nieuwsbrief lichten we er een aantal onderwerpen uit waar we de afgelopen tijd aan gewerkt hebben, zoals:

- Beoordelingskader voor de verdeling
- Beoordelingskader voor de clusterindeling 
- Afwegingskader voor de maatstaven
- Voorstel voor de clusterindeling
- Overzicht beoordeling maatstaven
- Update Beschermd Wonen en de werksessie 

Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg per mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar gemeentefonds@aef.nl.