Nieuws

Toezicht op drinkwatersector blijkt effectief


In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft AEF het toezicht op de uitvoering van de Drinkwaterwet geëvalueerd. 
 
Op verzoek van de Tweede Kamer is In de evaluatie gekeken naar de rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Tweede Kamer vraagt zich af of een actievere rol van de ACM in het toezicht wenselijk is.

Terugkijkend stelt AEF vast dat het toezicht van de Minister en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  en ACM  effectief gebleken is. Het instrument van prestatievergelijking of benchmarking genereert doelmatigheidswinst, zelfs twintig jaar na de invoering ervan. 
 
In het AEF-onderzoek is ook gekeken hoe de publieke belangen geborgd kunnen worden in de verschillende toezichtmodellen. De conclusie is dat het huidige model waarbij de publieke aandeelhouders de tarieven vaststellen de voorkeur verdient, omdat dit zorgt voor een blijvende verankering van de drinkwaterbedrijven op lokaal en regionaal niveau. De eventuele keuze voor tariefregulering door de ACM brengt als risico met zich mee dat de band tussen de drinkwaterbedrijven en lokale aandeelhouders verwatert.

Andersson Elffers Felix, Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet, eindrapportage
Kamerstukken