98783129 1920 780

Participatie

ANP Foto / EyeEm

De komst van de Participatiewet stelt beleidsdepartementen, uitvoeringsorganisaties en gemeenten voor grote uitdagingen. Hoe bevorderen we de participatie van bijzondere doelgroepen als (jong)gehandicapten, migranten, risicojongeren en GGZ-cliënten?

  • Is het voor een effectieve besteding van het gemeentelijk budget beter om te investeren in de meest kansrijke-, of juist minst kansrijke werkzoekende?
  • Hoe organiseer je samenwerking in een wijk?
  • Hoe zorgen we dat ook de kwetsbaarste groepen een zinnige dagbesteding hebben?
  • En dan is er nog het probleem van het oplopen van problematische schulden bij burgers. Zou de overheid schulden van kwetsbare mensen kwijt moeten schelden?

Rond al deze vragen en meer kan AEF bestuurders en beleidsmakers ondersteuning bieden bij het maken van keuzes. Met een gedegen en onafhankelijk advies. AEF adviseert en ondersteunt met onder meer (actie-)onderzoek, strategisch- en beleidsadvies en organisatieadvies. We kunnen begeleiding bieden bij complexe samenwerkingsvraagstukken en teamontwikkeling.

AEF wil een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen actief en zonder belemmeringen kan deelnemen. Daarvoor brengen we kennis mee met een scherp oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. We werken graag met cross-overs tussen verschillende domeinen. We zoeken altijd naar de verbinding tussen beleid en uitvoering.

Meer weten over dit thema?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm