HH 14610295 1920

Jeugdzorg en MO

ANP Foto / Mariette Carstens

Nu de decentralisatie van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning enige jaren achter ons ligt komt er steeds meer aandacht voor een goede inrichting van het sociaal domein en de uitwerking in de praktijk.

Hoe richten we de hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet zo in dat deze optimaal aansluit bij de mensen voor wie het bedoeld is? En hoe werken we, onder andere als overheden en aanbieders, aan een financieel duurzaam stelsel? Tegelijkertijd blijven er urgente zaken op korte termijn spelen, bijvoorbeeld over hoe we de noodzakelijk hulp waarborgen. Dit vraagt om duidelijke (strategische) keuzes en aandacht voor sturing- en samenwerkingsvraagstukken.

AEF ondersteunt bij dergelijke vraagstukken. We hebben oog voor zowel het maatschappelijke als het organisatorische perspectief en de werkelijkheid in de praktijk. Onze kennis met betrekking tot inrichting- en samenwerkingsvraagstukken - zowel in strategische als praktische zin - en onze kwantitatieve expertise zijn hier van meerwaarde. Vanuit deze rol en expertise werken we samen aan een sterk sociaal domein.

Meer weten over dit thema?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm