Nieuws

Terug naar het lokale

Maarten van Poelgeest en Lenny Vulperhorst schreven een artikel voor Cobouw over de corporaties na de enquête

Maarten van Poelgeest en Lenny Vulperhorst schreven een artikel voor Cobouw over de woningcorporaties na de enquête. Nu de storm in het Haagse Volkshuisvestingsbeleid is gaan liggen, kunnen gemeenten en corporaties weer aan slag. Hoewel de komende jaren met aanzienlijk minder geld en minder investeringskracht, zal niemand zich beperken tot slechts het beheren van de bestaande voorraad. Daar zijn de opgaven in de verschillende delen van het land ook te groot voor: betaalbare huren voor de doelgroep, ruimte bieden in groeiende steden, transformatie van incourant vastgoed en op steeds meer plekken de krimp te lijf. Gemeenten kunnen hierop meer invloed uitoefenen, maar net als voorheen zal men er samen uit moeten komen. 

Lenny Vulperhorst en Maarten van Poelgeest, Terug naar het lokale. Over volkshuisvesting in 2015 [link naar Cobouw]