Team

Yannick Lataster

Adviseur

Politiek-bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken is wat Yannick in zijn professionele leven drijft. Als voormalig gemeenteraadslid weet hij de inhoudelijke kant van opdrachten feilloos te verbinden met een advies over proces en strategie. Hierbij dringt hij graag door tot de essentie om deze vervolgens in nauwe samenspraak met de opdrachtgever van een antwoord te voorzien.

Yannick is naast zijn studie geologie/geofysica altijd actief geweest in verschillende maatschappelijke en culturele organisaties. Op dit moment is hij naast adviseur van AEF ook redactielid van een politiek maandblad voor actieve bestuurders.