Team

Marianne Molenaar

Adviseur

Ik geloof dat de samenleving aan kracht wint wanneer mensen samen werken aan maatschappelijke opgaven. Vraagstukken hebben meerdere dimensies en iedere organisatie en ieder individu draagt zijn eigen steentje bij. Als adviseur breng ik daarom graag mensen samen rond maatschappelijke vragen. 

In mijn werk ga ik terug naar de kern en zet ik aan tot reflectie en actie. Vragen die daarbij passen zijn: waarom doe je wat je doet en wanneer doe je de goede dingen? 

Ik maak snel contact met mensen en sluit aan bij wat er nodig is: soms is dat een diepgaande analyse, een andere keer is dat nieuwe inspiratie met een leuke werkvorm, een volgende keer een kritische noot. In elk geval wil ik zorgen voor praktische oplossingen en adviezen. 

Mensen met verschillende achtergronden en belangen bij elkaar brengen zie ik als een mooie uitdaging. Door mijn rustige aard zorg ik voor een veilige omgeving. Ik ben sensitief voor groepsprocessen en ben ervan overtuigd dat het erkennen en benoemen van wat ik zie gebeuren bij kan dragen aan betere samenwerking. Als adviseur wil ik mijn opdrachtgevers verder brengen door een handelingsperspectief te bieden.  

Mijn werkende leven begon bij het Leger des Heils, waar ik  in een buurthuis werkte en als begeleider van dak- en thuislozen. Wat mij drijft is steeds hetzelfde gebleven: samen vormgeven aan een samenleving waarin mensen tot hun recht kunnen komen.