Team

Maarten Veraart

Adviseur

Maarten Veraart (1952) adviseert over verbetering van publieke dienstverlening. In projecten zoekt hij op basis van een scherpe analyse altijd naar een gedeeld belang. Dat het speelveld daarbij vaak ingewikkeld is, zeker in het publiek-private domein, behoeft geen betoog.

In zijn bijna 30-jarige adviespraktijk heeft Maarten veel kennis en ervaring opgedaan in de zorgsector en in de aan infrastructuur gebonden sectoren: openbaar vervoer, drinkwater, energie en afval. Hij heeft daarbij gewerkt voor heel verschillende opdrachtgevers. Voor overheidsorganisaties waar het gaat om ordening en toezicht. In het bedrijfsleven voor directies, aandeelhouders en ondernemingsraden, waar het gaat om strategie en de inrichting van verandertrajecten. 

Door het ontwikkelen van informele netwerken zoekt Maarten samen met anderen naar wegen om de publieke dienstverlening te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is ‘Samen op Reis’, een netwerk van sleutelpersonen in de OV-sector, gericht op optimale samenwerking tussen overheden en bedrijven.

Maarten deelt zijn kennis via  publicaties in vakbladen. Regelmatig wordt hij geconsulteerd als expert in ordeningsvraagstukken. In 2007 verdedigde hij in de aula van de Universiteit van Amsterdam zijn proefschrift, Sturing van publieke dienstverlening, privatiseringsprocessen doorgelicht.