Team

Frank van der Most

Bureaumedewerker

In de woelige jaren zeventig studeerde Frank van der Most (1957) ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Tot 1997 werkte hij bij Collectie van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. In 2002 voltooide hij de deeltijdvariant van Informatiedienstverlening en -management (IDM) aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Aanvankelijk werkte hij als bedrijfsarchivaris aan het toegankelijk maken van een projuectenarchief. Tegenwoordig is hij vooral informatiespecialist. Hij doet deskresearch, zo ondersteunde hij drie collega's bij hun promotoeonderzoek. Frank is contentbeheerder en beeldredacteur van deze site.

Naast zijn werk bij AEF was hij docent bij GO Opleidingen. Hij is een verwoed amateurfotograaf.