Team

Anouk Op het Veld

Partner

Anouk Op het Veld (1976) werkte na haar studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden en ontwikkelingsbestuur aan de universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika) vijf jaar als (senior) beleidsmedewerker bij de directie Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) van het Ministerie van Financiën. Bij de IRF, sectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkte zij aan de herziening van het arbeidsmarktbeleid. 

Bij de IRF, sectie Onderwijs was zij onder meer de vertegenwoordiger van de minister van Financiën bij de CAO-onderhandelingen Primair en Voortgezet Onderwijs en vertegenwoordigde ze Financiën in de Operatie Jong (interdepartementale samenwerking voor jeugdbeleid). 

Sinds 2004 werkt Anouk bij AEF. Bij AEF begeleidt ze onder meer veranderprocessen in verschillende sectoren. Vaak zijn deze veranderprocessen ingegeven door wijzigingen in bekostigingsstelsels (bijvoorbeeld zorg, onderwijs en jeugdzorg). In 2007 heeft zij samen met Vivium Zorggroep (zorginstelling ouderenzorg) de best practice prijs gewonnen voor wonen, welzijn en gezondheidszorg voor het programma vraaggericht werken in de zorg. 

Anouk is door haar kennis van overheidsfinanciën in staat om veranderingen in de bedrijfsvoering te koppelen aan cultuurveranderingen. Zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer. Ze kan op een creatieve manier mensen in beweging brengen, inhoudelijk verbindingen leggen en parallellen trekken tussen verschillende onderwerpen.