Team

Anouk Op het Veld

Partner

Anouk Op het Veld is al bijna 15 jaar adviseur bij AEF, waarvan het afgelopen decennium als partner. Ze is een creatief en inhoudelijk adviseur, met een voorkeur voor complexe vraagstukken. Ze is helemaal thuis in de zorg en het sociaal domein. 

De afgelopen jaren heeft zij voor gemeenten, het Rijk, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties projecten uitgevoerd rond de transitie- en transformatie van de jeugdhulp, de (langdurige) zorg en de maatschappelijke ondersteuning. 

Anouk vervult in projecten vaak de rol van programmamanager. Ze is in staat een brug te slaan tussen verschillende belangen in verbinding met een grote diversiteit aan stakeholders. Haar projecten hebben vaak een creatief en innovatief karakter. Projecten begeven zich op stelsel-, organisatie- en uitvoeringsniveau, ze heeft daardoor zicht op de ontwikkelingen en opgaven in het brede sociale domein en in de zorgsector. 

Dankzij haar vorige baan bij het Ministerie van Financiën verbindt ze inhoud en creativiteit ook graag aan financiële en sturingsvraagstukken. Anouk heeft in 2011 een extra Mastertitel (executive master) in changemanagement behaald aan de Universiteit van Oxford en HEC Paris. Haar thesis onderzoekt de vraag: wat maakt professionals in de (thuis)zorg ontvankelijk voor verandering?