Nieuws

Sturingsscenario’s interlandelijke adoptie


AEF ontwikkelt in de komende periode voor het ministerie van VenJ scenario’s voor een toekomstbestendig interlandelijke adoptiestelsel. Een nieuw stelsel is nodig omdat de maatschappelijke context van adoptie de afgelopen jaren sterk is veranderd. Het aantal kinderen dat ter adoptie wordt aangeboden daalt, en de adoptiekinderen zijn vaak ouder of hebben vaker bijzondere zorgbehoefte dan vroeger. Daarnaast neemt het aantal ouders dat wil adopteren af door meer mogelijkheden voor gezinsuitbreiding via vruchtbaarheidsbehandeling of draagmoederschap.

Het project zal starten met een grondige probleemanalyse, waarin AEF de problemen en wensen bij de spelers in de interlandelijke adoptieketen inventariseert en inzicht in bestaande sturingsrelaties geeft. Vervolgens ontwikkelt AEF scenario’s in samenspraak met experts en voorziet deze van een inschatting van de verwachte impact.