Publicatie

Sturing van publieke dienstverlening

In 2007 promoveerde Maarten Veraart op privatiseringsprocessen, in een vergelijking tussen verschillende sectoren.

In 2007 promoveerde Maarten Veraart met zijn proefschrift 'Sturing van publieke dienstverlening' aan de Universiteit van Amsterdam. Maarten maakt geen internationale vergelijking, maar zet juist privatisingsprocessen in enkele sectoren tegen elkaar af. Waarbij de mate van verzelfstandiging verschilt. Als promotoren traden op wijlen Jules Theeuwes samen met Coen Teulings.

Volgens Maarten betekent twee promotoren normaal gesproken weinig goeds, dan kun je vermoeden dat er iets mis is met je proefschrift. Maar niet in het geval van Maarten. Op de foto praat hij na met Ernst ten Heuvelhof, die ooit opmerkte: "Promoveren? Dat kan, maar dan wil ik wel een contract met je vrouw". Vandaar dat die wijzende vingers. Later die dag merkt Jules Theeuwes op: ' Negentig procent van de promoties 'van buiten' loopt op niets uit. Waarom zou je in hemelsnaam willen promoveren? Ook zonder kun je gelukkig worden!'

Voorafgaand aan de plechtigheid hield Maarten het lekenpraatje, een inleiding op het onderwerp verwoord in gewonemensentaal.
Maarten Veraart, Sturing van publieke dienstverlening, Privatiseringsprocessen doorgelicht, Van Gorcum, 2007