Nieuws

Sturen op spreiding toeristen


Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen. Het besef begint te ontstaan dat er meer gedaan zou kunnen worden om die grote belangstelling in goede banen te leiden. Toeristen kunnen veel overlast veroorzaken, en bepalend worden in het straatbeeld. Hierdoor kunnen Amsterdammers het gevoel krijgen ‘hun stad’ kwijt te raken.

AEF onderzocht in opdracht van de gemeente Amsterdam hoe het instrument toeristenstenbelasting beter kan bijdragen aan de spreiding van toeristen over de stad. Het doel daarbij is om meer overnachtingen realiseren buiten het drukke centrum. AEF onderzocht verschillende heffingsvarianten. Ook werd er gekeken naar mogelijkheden om door de differentiatie te sturen op de kwaliteit van het overnachtingsaanbod in Amsterdam. Alle onderzochte varianten leiden tot meer belastinginkomsten. 

Omdat hotels administratieve aanpassingen moeten doen en de dienst Belastingen technische aanpassingen, ligt dit onderzoek nu klaar voor een volgend college van B&W.

Andersson Elffers Felix, Sturen op spreiding toeristen, 22 maart 2017
Persbericht Gemeente Amsterdam