Publicatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector

De privatisering van NUON en Essent zorgde voor veel beroering, was dat terecht?.

In 2007 schreef Maarten Veraart in zijn proefschrift 'Sturing van publieke dienstverlening' over de elektriciteitssector in Nederland. Dit artikel gaat verder waar het proefschrift ophield. De privatisering van Nuon en Essent heeft voor veel beroering gezorgd. Terwijl de splitsingswet die maatschappelijke onrust niet weg heeft kunnen nemen. 

Voor een deel is die ophef onterecht, vindt Veraart. Nieuwe twistappels dienen zich alweer aan: de inrichting van de publieke netwerkbedrijven en de bestemming van de verkoopopbrengsten. Veraart wijst op het eminente belang van regie in het transitieproces. 

Strompelend hervormingsproces in de energiesector, Analyse van de recente ontwikkelingen Maarten Veraart, in: Tijdschrift voor Openbare Financiën jrg.42, nr.1 (januari 2010), p.55-65