Case

Een strategie voor de handboogsport

Sociaal domein

De sport handboogschieten zit duidelijk in de lift, mede dankzij de internationale successen van de Nederlandse handboogsporters. Bij de jeugd wordt interesse voor de sport gewekt door Katniss Everdeen, een van de leidende figuren uit de avonturenserie The Hunger Games. Zij hanteert met verve pijl en boog. Temeer daar de actrice in de leer is geweest bij een veelvoudig Olympisch kampioene. Dat Hollywood zich daarbij vrijheden permitteert en realiteit vermengt met een dosis fictie kan de sportbond niet deren, voor hen is het bijna een geschenk uit de hemel. 

Om goed in te kunnen spelen op de groeiende belangstelling heeft de Nederlandse Handboog Bond behoefte aan een nieuwe strategie voor de komende jaren. Door tussenkomst van de non-profitorganisatie Sport en Zaken hielp AEF de bond bij die zoektocht. Bij de bond speelt de vraag hoe -gegeven de teruglopende subsidiëring- de dienstverlening toch op een hoog niveau gehouden kan worden. Kortom meer doen met minder, mede te realiseren door de inzet van sociale media.

Belangrijk is dat de bond probeert leden aan zich te binden en pogingen in het werk stelt de kennisoverdracht tussen de verschillende verenigingen te verbeteren.In een aantal bestuurlijke bijeenkomsten is nagedacht over de vraag hoe de activiteiten van leden en geïnteresseerden door de bond kunnen worden gefaciliteerd en hoe de landelijke bond zoveel mogelijk waarde kan bieden voor de regionale koepels en lokale verenigingen.